Om Vupia.dk

Vupia.dk er en dansk prissammenligningstjeneste, der gik i luften januar 2016. Vupia er anderledes end de andre sammenligningssider på nettet, da vi sammenligner priser fra alle webshops og finder den billigste netpris til dig - Vi sammenligner alle shops og ikke kun de shops, som betaler for at blive vist.

Vores system tjekker dagligt priser på over 1 mio. forskellige produkter og tusindvis af forskellige forhandler, for at finde den billigste netpris til dig.

Vi stiftede Vupia, da vi synes man brugte alt for meget tid på selv at finde den laveste pris på nettet, samt der typisk var op mod 20-30% af at spare ved blot at vælge den laveste online pris.

Vores mål er at skabe en service, hvor du kan finde den laveste netpris på alle typer produkter i hele verden. Vi kæmper hver dag på at forbedre vores service, så man ved at bruge Vupia kan spare både tid og penge uanset hvad du leder efter online.

Har du spørgsmål til os, er du altid velkommen til at kontakte os her: Kontakt os

God shopping!

Venlig hilsen: Vupia-teamet